| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Αλλες Υπηρεσίες

Page history last edited by Athanasios Kontaxis 9 years ago

Εγγραφή σε άλλες υπηρεσίες

  

Πολεοδομία

  

Οι μηχανικοί που ασχολούνται με πολεοδομικές μελέτες - έκδοση οικοδομικών αδειών εγγράφονται στις κατά τόπους Πολεοδομίες. Δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής οι μηχανικοί δημόσιοι υπάλληλοι.

 

 

Διεύθυνση Βιομηχανίας

  

Για να έχει τη δυνατότητα ένας μηχανικός ή κάθε άλλος τεχνικός να μελετάει ή να επιβλέπει Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές ή Βιομηχανικές / Βιοτεχνικές Εγκαταστάσεις, θα πρέπει να αποκτήσει άδεια από τις Διευθύνσεις Βιομηχανίας των Νομαρχιών.  

Ειδικότερα:

 

Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί ανωτάτων τεχνικών σχολών ειδικότητας: Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου, Μμηχανολόγου – Ηλεκτρολόγου, Ναυπηγού – Αεροναυπηγού λαμβάνουν :

α) Βεβαίωση Εγγραφής στα μητρώα ανωτάτων τεχνικών σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου

β) Γενική άδεια εκτέλεσης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κάθε φύσης, κατηγορίας και ειδικότητας

Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί ανωτάτων τεχνικών σχολών ειδικότητας Ηλεκτρονικού Μηχανικού λαμβάνουν γενική άδεια εκτέλεσης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κάθε φύσης, κατηγορίας και ειδικότητας.

Σημειώνουμε ότι, οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί άλλης ειδικότητας (π.χ. Πολιτικοί Μηχανικοί, Χημικοί Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες κ.λπ.) έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα για απλές εγκαταστάσεις, αντίστοιχα της άδειας του εργοδηγού μηχανολόγου και δεν απαιτείται ειδική άδεια για αυτό.

 

Υπεύθυνοι φορείς - Δικαιολογητικά

 

Αίτηση για τις άδειες μπορείτε να υποβάλετε στις Διευθύνσεις Βιομηχανίας των Νομαρχιών ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

 

Δικαιολογητικά:

  • 2 Αιτήσεις (Υ8), μια για κάθε άδεια
  • Για τους πτυχιούχους ξένων χωρών απαιτείται το έγγραφο ισοτιμίας σπουδών εις διπλούν
  • Δύο φάκελοι με πτερύγια και λάστιχα
  • Δύο υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599 περί μονίμου κατοικίας, θεωρημένες από δημόσια αρχή
  • Βεβαίωση εγγραφής του ΤΕΕ σε δύο αντίγραφα
  • 4 πρόσφατες φωτογραφίες (2 για κάθε άδεια)
  • Παράβολο χαρτοσήμου 30 € για κάθε άδεια από την εφορία (πρασίνου χρώματος)
  • Δύο φωτοαντίγραφα της αστυνομικής ταυτότητας

 

Διεύθυνση Επικοινωνιών

 

Οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών μπορούν να αποκτήσουν την άδεια Ραδιοηλεκτρολόγων με την εγγραφή τους στις Διευθύνσεις Επικοινωνιών των Νομαρχιών

 

Ενημερωθείτε αναλυτικά από τους ηλεκτρονικούς οδηγούς των Νομαρχιών ή τα ΚΕΠ π.χ. Νομαρχία Δυτικής Αττικής

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.