| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Page history last edited by Athanasios Kontaxis 10 years, 10 months ago

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Γενικά ­

 

Τις ρυθμίσεις όλων των συλλογικών διαφορών εργασίας τις ρυθμίζει ο νόμος 3239/55, όπως αυτός ισχύει σήμερα, και ο οποίος αναφέρει ότι, οι ρυθμίσεις αυτές γίνονται είτε με την κατάρτιση συλλογικών συμβάσεων εργασίας, είτε σε περίπτωση διαφωνίας με υποχρεωτική διαιτησία.

Η Σ.Σ.Ε. καταρτίζεται μεταξύ μιάς η περισσότερων εργοδοτικών οργανώσεων αφ' ενός και μιάς ή περισσότερων επαγγελματικών οργανώσεων μισθωτών αφ' ετέρου. Σε αυτήν καθορίζονται οι όροι των συμβάσεων εργασίας, και δεσμεύουν και τα δύο μέλη.

Οι Σ.Σ.Ε. καθορίζουν περισσότερο τα κατώτατα όρια αποδοχών και τα πασης φύσεως επιδόματα και προσαυξήσεις πάνω σε αυτά. Διότι οι γενικοί όροι και οι συνθήκες εργασίας ρυθμίζονται συνήθως με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Η ισχύς της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης εκτός αν ορίζεται σε αυτήν άλλος χρόνος ισχύος.

 

Οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας Μισθωτών Μηχανικών

(Γραφείο Επαγγελματικών Θεμάτων ΤΕΕ)

 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικά ορισμένες από τις Συλλογικές Συμβάσεις 


 

­ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ­

 

Στις διατάξεις της απόφασης αυτής υπάγονται οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί, απόφοιτοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του εσωτερικού ή του εξωτερικού των ειδικοτήτων μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων, μηχανολόγων - ηλεκτρολόγων, ναυπηγών, ναυπηγών-μηχανολόγων, μεταλλειολόγων, αεροναυπηγών και χημικών μηχανικών που απασχολούνται σε βιομηχανικές επιχειρήσεις οποιουδήποτε είδους σε ολόκληρη τη χώρα με σχέση εξαρτημένης εργασίας και είναι μέλη του ΣΤΕΒ.

 

Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί και επιδόματα με βάση τα χρόνια υπηρεσίας (υπηρεσία θεωρείται η χρονική διάρκεια από την απόκτηση του διπλώματος και μετά και αποδεικνύεται με βεβαίωση του ΤΕΕ και του ΣΤΕΒ ), είναι:

 

Ηλεκτρολόγοι, Μηχανολόγοι, Ηλεκτρονικοί, Ναυπηγοί, Χημικοί Μηχανικοί (Δ.Α.43/2009).

 

Μεταλλειολόγοι Μεταλλουργοί Μηχανικοί (Δ.Α.43/2009).

 


 

­ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

Οι διπλωματούχοι μηχανικοί που εργάζονται στις Μελετητικές - Εργοληπτικές και Κατασκευαστικές Τεχνικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας, καλύπτονται με την από 10-4-2008 Πράξη κατάθ. Υπουργ. Απασχόλησης. Η Συλλογική αυτή Σύμβαση υπογράφηκε από το ΣΤΥΕ.

 

Τα κατώτατα όρια των βασικών μισθών έτσι όπως προσδιορίζονται με βάση τα έτη υπηρεσίας (υπηρεσία θεωρείται η χρονική διάρκεια από την απόκτηση του διπλώματος και μετά και αποδεικνύεται με βεβαίωση του ΤΕΕ), από 1.1.09 είναι:

 

­Mηχανικοί που εργάζονται στις Μελετητικές - Εργοληπτικές και Κατασκευαστικές Τεχνικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας (Σ.Σ.Ε. 3.4.2008)

 


 

Ημέρες αργίας - Κανονική άδεια

 

Οι εργαζόμενοι στην Βιομηχανία δικαιούνται κατά τον πρώτο χρόνο εργασίας του σε συγκεκριμένο εργοδότη να λάβουν από την έναρξη της απασχόλησης τους ποσοστό της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές (Ν.3144/2003 άρθρο 6). Ο μισθωτός δικαιούται για κάθε εργασιακό έτος απασχόλησης να πάρει άδεια με αποδοχές 20 εργασίμων ημερών ( σε περίπτωση πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ) ή 24 εργασίμων ημερών σε περίπτωση εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ).

 

Η άδεια αυτή αυξάνεται κατά μία επιπλέον μέρα για κάθε επιπλέον έτος απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη και μέχρι 22 ή 26 εργάσιμες μέρες για 5νθήμερη ή 6ήμερη εβδομαδιαία εργασία αντίστοιχα.

Οι Μηχανικοί που απασχολούνται στον Ιδιωτικό Τομέα δικαιούνται 30 ημερολογιακές ημέρες άδεια τον χρόνο με πλήρεις αποδοχές.

Σύμφωνα με την Εθνική Γενική Συλλογική Συμβάση Εργασίας (άρθρο 6, ΕΓΣΣΕ 2000-2001) όσοι έχουν συμπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια 25 εργάσιμων ημερών .

 

Απαγορεύεται έστω και με συμφωνία μεταξύ εργοδότη και μισθωτού η μεταφορά της άδειας στο επόμενο ημερολογιακό έτος ( έγγραφο 52350/75, 50239/77 Υπουργ. Εργασίας )

Στην περίπτωση που η λύση της εργασιακής σχέσης γίνεται πριν ο μισθωτός συμπληρώσει ένα έτος εργασίας στον ίδιο εργοδότη, αυτός δικαιούται αντί για την άδεια 2 ημερομίσθια για κάθε μήνα απασχόλησης.

Στην περίπτωση που ο μισθωτός δεν πάρει την άδειά του λόγω των αναγκών της επιχείρησης, τότε ο εργοδότης υποχρεώνεται να καταβάλει τις αποδοχές των ημερών αδείας προσαυξημένες κατά 100%.

 


 

Επιδόματα

 

Ολοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται να πάρουν 3 βασικά επιδόματα:

 

α) επίδομα αδείας

Το επίδομα αυτό καταβάλλεται στους μισθωτούς που δικαιούνται κανονική άδεια κατά τον χρόνο έναρξης της άδειάς τους μαζί με τις αποδοχές αδείας. Το επίδομα αδείας είναι ίσο με το 1/2 του μισθού για τους μισθωτούς και ίσο με 13 ημερομίσθια για τους ημερομίσθιους.

 

β) επίδομα Πάσχα

Το επίδομα Πάσχα είναι ίσο με το 1/2 του μισθού για τους μισθωτούς και ίσο με 15 ημερομίσθια για τους ημερομίσθιους. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται ολόκληρο στους μισθωτούς που απασχολήθηκαν συνεχώς από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου. Σε περίπτωση μη απασχόλησης του μισθωτού ολο το παραπάνω διάστημα τότε καταβάλλεται σ' αυτόν 1/15 του μισθού ή ένα ημερομίσθιο για κάθε 8 μέρες απασχόλησης αντίστοιχα.

 

γ) Επίδομα Χριστουγέννων

Το επίδομα Χριστουγέννων είναι ίσο με ένα μηνιαίο μισθό για τους αμοιβόμενους με μισθό και ίσο με 25 ημερομίσθια για τους ημερομίσθιους. Ολόκληρο το επίδομα καταβάλλεται στους εργαζόμενους που απασχολήθηκαν συνεχώς από 1 Μαίου έως 31 Δεκεμβρίου, ενώ σε εκείνους που απασχολήθηκαν για διάστημα μικρότερο από το παραπάνω καταβάλλονται αντίστοιχα τα 2/25 του μισθού ή 2 ημερομίσθια για κάθε 19 ημέρες απασχόλησης.

 


 

Ασθένεια

 

Η ασθένεια μικρής διάρκειας βάσει χρονικών ορίων που καθορίζονται από το άρθρο 3 του Ν. 4558/1930 καθώς και η εγκυμοσύνη δεν επιφέρουν λύση της σύμβασης εργασίας. Ο εργαζόμενος οφείλει με βάση το νόμο να αποδείξει και να δικαιολογήσει την ασθένειά του, προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά, π.χ. πιστοποιητικό γιατρού. Αδικαιολόγητη απουσία από την εργασία μπορεί να επιφέρει λύση της σύμβασης εργασίας.

 

Με βάση το άρθρο 658 του Αστικού Κώδικα, ο εργοδότης καταβάλλει στο μισθωτό που ασθένησε για το κάθε έτος της εργασιακής σχέσης τη διαφορά ανάμεσα στην επιδότηση που περέχει το Ι.Κ.Α. και στον καταβαλλόμενο μισθό " για 1 μήνα ασθένειας ", αν ο μισθωτός έχει υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη μεγαλύτερη από 1 έτος και για ένα 15νθήμερο ασθενείας, εάν έχει υπηρεσία πάνω από 10 μέρες και λιγώτερο από 1 έτος. Για τους ημερομίσθιους , ο εργοδότης καταβάλλει αντίστοιχα 26 ή 13 ημερομίσθια.

 

Στις περιπτώσεις απουσίας του εργαζόμενου λόγω ασθενείας για χρονικό διάστημα μέχρι 3 ημέρες, όσες φορές και εάν αρρωστήσει μέσα στο έτος, ο εργοδότης καταβάλλει το μισό του 1/25 του μισθού ή το μισό του ημερομισθίου αντίστοιχα στον εργαζόμενο, ενώ το Ι.Κ.Α. δεν καταβάλλει επίδομα ασθενείας.

 


 

Αδεια μητρότητας , θηλασμού και φροντίδας παιδιών

 

Σύμφωνα με το Π.Δ. 176 (ΦΕΚ. 150/1997) άρθρο 8 οι εργαζόμενες γυναίκες δικαιούνται να λάβουν άδεια μητρότητας με την προσκόμιση ιατρικού πιστοποιητικού που να βεβαιώνει την πιθανή ημερομηνία του τοκετού.Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε 16 εβδομάδες.Οκτώ εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικα πρίν απο την πιθανή ημερομηνία του τοκετού και οι υπόλοιπες οκτώ μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετος πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό.Βάση του Ν.2874/2000 άρθρο 11 χορηγείται μία επιπλέον εβδομάδα άδειας στις εργαζόμενες μετά τον τοκετό(άδεια λοχείας).Η συνολική άδεια μητρότητας αναπροσαρμόζεται κατά αυτόν τον τρόπο σε δεκαεπτά εβδομάδες.Επίσης στις γυναίκες χορηγείται άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών μία ώρα την ημέρα για χρονικό διάστημα 2 ετών μετά τον τοκετό ή μετά από συμφωνία με τον εργοδότη 2 ώρες την ημέρα για 1 χρόνο (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1993 άρθρο 9).

 


 

Άδεια γάμου

 

Στους Μηχανικούς που εργάζονται στην Βιομηχανία χορηγείται άδεια γάμου 5 εργάσιμων ημερών ενώ στους Μηχανικούς που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα χορηγείται άδεια γάμου 10 ημερολογιακών ημερών.

 


 

Αμοιβή και αποζημίωση για υπερωριακή εργασία

 

Σύμφωνα με το Νόμο 2874/2000 άρθρο 4 καταργήται η κατά την κρίση του εργοδότη, υποχρέωση του μισθωτού για υπερεργασιακή απασχόληση πέντε ωρών την εβδομάδα. Μισθωτοί απασχολούμενοι υπερωριακά δικαιούνται για κάθε ώρα ιδιόρρυθμης υπερωριακής απασχόλησης και νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης μέχρι την συμπλήρωση 120 ωρών ετησίως, αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 50%. Για την πέραν των 120 ωρών υπερωριακή απασχόληση εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 435/1976(ΦΕΚ 251Α΄).

 


 

Αποζημίωση για εργασία εκτός έδρας

 

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Οικονομικών αρθμ. 43739/4395/51 παρ. 4, εις τους εκτός έδρας απασχολούμενους Μηχανικούς πλήν των οδοιπορικών και λοιπών εξόδων διαμονής καταβάλλεται πρόσθετη αποζημίωση ίση προς το 1/20 του εκάστοτε νόμιμου μηνιαίου μισθού.

 


 

Συνδικαλιστικά δικαιώματα

 

Οι διατάξεις του Ν.1264/1982 , όπως ισχύουν σήμερα παρέχουν το κύριο νομικό πλαίσιο που προστατεύει και κατοχυρώνει τα συνδικαλιστικά στελέχη, καθώς και την άσκηση του δικαιώματος της απεργίας.

 

Αναφέρουμε ενδεικτικά ορισμένες από τις διατάξεις του Ν. 1264/82:

- Ο εργοδότης που απασχολεί πάνω από 80 μισθωτούς έχει υποχρέωση να διαθέτει χώρο για τακτικές ή έκτακτες συνελεύσεις του σωματείου της επιχείρησής του και όταν απασχολεί περισσότερους από 100 μισθωτούς να διαθέτει και χώρο για το γραφείο του σωματείου.

- Ο εργοδότης ή ο εκπρόσωπός του εναι υποχρεωμένος να συναντιέται μιά φορά το μήνα με τους εκπροσώπους των σωματείων και να μεριμνά για την επίλυση των αιτημάτων τους.

- Απαγορεύεται η παρακώλυση της άσκησης του συνδικαλιστικού δικαιώματος.

- Τα σωματεία έχουν το δικαίωμα να εισπράττουν τις εισφορές τους με το σύστημα της παρακράτησης και απόδοσης από τον εργοδότη.

- Τα σωματεία έχουν το δικαίωμα να έχουν πίνακα ανακοινώσεων στους χώρους εργασίας και να υποβάλλουν παρατηρήσεις κατά την επιθεώρηση των χώρων εργασίας από τα αρμόδια όργανα του Υπ. Εργασίας.

- Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να παρέχει στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των συνδικαλιστικών οργανώσεων άδειες απουσίας από την εργασία για την άσκηση των καθηκόντων τους σαν συνδικαλιστές.

- Το δικαίωμα της απεργίας ασκείται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Για την άσκηση του δικαιώματος της απεργίας, σύμφωνα με το νόμο, απαιτείται προειδοποίηση του εργοδότη ή της σωματειακής του οργάνωσης 24 ώρες πριν την πραγματοποίησή της. Η συνδικαλιστική οργάνωση που κηρύσσει την απεργία, φροντίζει κατά τη διάρκειά της να υπάρχει το αναγκαίο προσωπικό για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της επιχείρησης και για την πρόληψη καταστροφών ή ατυχημάτων.

 

- Σε περίπτωση νόμιμης απεργίας απαγορεύεται η πρόσληψη απεργοσπαστών και η ανταπεργία ( lock out ) του εργοδότη , καθώς και η δικαστική απαγόρευση της απεργίας με ασφαλιστικά μέτρα.

 

- Η λευκή απεργία και η επιβραδυνόμενη εργασία αποτελούν μορφές απεργίας που, εφόσον είναι νόμιμες , δεν επιφέρουν λύση της σύμβασης εργασίας των απεργών.

- Για την κήρυξη απεργίας από τους εργαζόμενους στις "κοινωνικοποιημένες επιχειρήσεις " δημόσιου χαρακτήρα ή κονής ωφέλειας, τραπεζών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων, απαιτείται η τήρηση προσθέτων προϋποθέσεων, όπως ορίζουν οι σχετικοί νόμοι.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.