| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Προδιαγραφές Σύνταξης Αρχιτεκτονικών Μελετών

Page history last edited by Γιάννης Τζωρτζάκης 10 years, 9 months ago

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

Α.Αντικείμενο Σκοπός

  

Με τις προδιαγραφές ρυθμίζεται ο τρόπος σύνταξης του Αρχιτεκτονικού μέρους της μελέτης των οικοδομικών κτιριακών έργων, δηλαδή της γενικής μελέτης των κτιριακών έργων ως ενιαίων κατασκευών στο χώρο, αλλά και των ειδικοτέρων μελετών όπως μελέτες διαρρυθμίσεως (διακοσμήσεως εσωτερικών) και διαμορφώσεων υπαιθρίων χώρων, μελέτη ειδικών κτιριοδομικών θεμάτων κλπ.

 

Η εκπόνηση των μελετών αυτών αποβλέπει στην επίλυση προβλημάτων εξυπηρέτησης και έκφρασης των ανθρωπίνων αναγκών στο χώρο.

 


 

Β.Περιεχόμενο Μελέτης

 

Η μελέτη περιλαμβάνει: 

α.Τη συγκέντρωση πληροφοριών και στοιχείων για την επιστημονική αντιμετώπιση του θέματος με σκοπό την εξασφάλιση της λειτουργικότητας και της οικονομίας του έργου. 

β.Την επίλυση των λειτουργικών, τεχνικών και μορφολογικών προβλημάτων του έργου και τη διατύπωση των προτεινομένων λύσεων σε τεχνικές πληροφορίες με τη μορφή σχεδίων, πινάκων, τεχνικών προδιαγραφών κλπ. 

γ.Πρόβλεψη για τη δαπάνη του έργου.

 


 

Γ.Ισχύοντες Κανονισμοί 

 

1.Κατά την εκπόνηση των αρχιτεκτονικών μελετών λαμβάνονται υπόψη οι κανονισμοί που ισχύουν για τα κτιριακά έργα, όπως π.χ.

 

2. Σχέδια κατασκευής 

Τα σχέδια κατασκευής συντάσσονται σε κλίμακα 1:50. Σε περιπτώσεις μεγάλων κτιρίων ή συγκροτημάτων κτιρίων, είναι δυνατόν να συντάσσονται τα σχέδια της γενικής διάταξης των κατόψεων των όψεων και των τομών σε κλίμακα 1:100 ή 1:200 τα οποία όμως συνοδεύονται από σχέδια τμημάτων του κτιρίου ή των επί μέρους κτιρίων σε κλίμακα 1:50. 

Στα σχέδια κατασκευής περιλαμβάνονται οπωσδήποτε:

  

2.1 Κάτοψη χάραξης γενικών εκσκαφών. 

Εξάρτηση από οικοδομικές γραμμές, στάθμες εκσκαφής εξαρτημένες από αφετηρία μέτρησης υψών.

2.2 Κάτοψη ή κατόψεις υπογείων. 

2.3 Κάτοψη ισογείου.

2.4 Κατόψεις όλων των λοιπών ορόφων.

2.5 Κάτοψη δώματος ή στέγης.  

2.6 Κάτοψη διαμόρφωσης ακαλύπτων χώρων που περιέχει όλες τις κατασκευές που γίνονται σ' αυτούς (κλίμακες,μανδρότοιχοι,τοίχοι αντιστήριξης, χώροι στάθμευσης κλπ.) με τις διαστάσεις και στάθμες τους. Σε περιπτώσεις δόμησης εκτός σχεδίου σε μεγάλα γήπεδα,το σχέδιο αυτό περιέχει τη διαμόρφωση του άμεσου περιβάλλοντος του κτιρίου και τις κατασκευές που αναφέρονται στην πρόσβαση του κτιρίου. Το σχέδιο αυτό, μπορεί να γίνεται και σε κλίμακα 1:100 ή 1:200. Αυτό το σχέδιο μπορεί να παραληφθεί αν όλα τα παραπάνω στοιχεία υπάρχουν στο διάγραμμα κάλυψης ή στην κάτοψη ισογείου. 

 

Οι κατόψεις όλων των επιπέδων (υπόγειο, ισόγειο, πατάρια σε αίθουσες, όροφοι, δώμα ή στέγη) περιέχουν: 

α.Τις οικοδομικές γραμμές. 

Εξάρτηση της οικοδομής απ' αυτές στο ίδιο σχέδιο ή σε άλλο μικρότερης κλίμακας μέσα στον ίδιο πίνακα όπου καθορίζεται η θέση του συγκεκριμένου ορόφου σε σχέση με το οικόπεδο και το συνολικό κτίσμα

γ.Τα φέροντα κατακόρυφα στοιχεία στις πραγματικές τους διαστάσεις με διαφοροποίηση σχεδίασης  

δ.Τα στοιχεία πλήρωσης σε συνάρτηση με την μελέτη θερμομόνωσης και τη λειτουργία των κουφωμάτων. 

ε.Την ονομασία των χώρων κύριων και βοηθητικών.

στ.Τις απαραίτητες εξωτερικές διαστάσεις, τις διαστάσεις όλων των χώρων και των τοίχων.

ζ.Θέσεις και λειτουργία κουφωμάτων, διαστάσεις (άνοιγμα, ποδιά ,πρέκι).

η.Θέσεις τομών. 

θ.Αναφορά στα σχέδια λεπτομερειών. 

ι.Φορά κλιμάκων και αριθμός βαθμίδων. 

ια.Στάθμες τελικού δαπέδου και φέρουσας κατασκευής.

ιβ.Ενδειξη των χώρων όπου υπάρχουν ανοικτοί εξώστες.

ιγ.Θέσεις ειδών υγιεινής, νεροχυτών, συσκευών κουζίνας κλπ. στοιχείων ειδικών εγκαταστάσεων σε συνάρτηση με τις αντίστοιχες μελέτες. 

ιδ.Θέσεις ντουλαπιών. 

ιε.Ενδειξη απορροής υδάτων βεραντών, εξωστών κλπ. 

ιστ.Ρύσεις και θέσεις υδρορροών προκειμένου για την κάτοψη δώματος ή στέγης. 

ιζ.Υπολογισμός του εμβαδού και όγκου των κτισμάτων για τόν ογκομετρικό.

  

2.7 Οψεις 

Ολες οι όψεις του κτίσματος (πρόσοψη,πίσω όψη και πλάγιες όταν υπάρχουν). 

Στις όψεις περιέχονται όλα τα στοιχεία που τις διαμορφώνουν στις πραγματικές τους θέσεις και διαστάσεις και αναγράφονται τα υλικά μόρφωσης και επικάλυψης. Στις όψεις αναγράφονται τα μέγιστα πραγματοποιούμενα ύψη και η στάθμη του δαπέδου της κυρίας εισόδου του κτιρίου αναφορικά με την αφετηρία μέτρησης υψών.

 

2.8 Τομές  

Δύο τουλάχιστον κάθετες η μια στην άλλη τομές από τις οποίες η μια οπωσδήποτε στο κλιμακοστάσιο.

Οι τομές περιέχουν:

1.Το κτίριο και τον περιβάλλοντα χώρο σε αντιστοιχία με το σχέδιο διαμόρφωσης ακάλυπτων χώρων.

2.Τα φέροντα στοιχεία που τέμνονται στα πραγματικά υπό κλίμακα μεγέθη, με διαφοροποίηση στον τρόπο σχεδίασης.

3.Τα στοιχεία πλήρωσης σε συνάρτηση με τη μελέτη θερμομόνωσης.

4.Ολα τα ελεύθερα ύψη ορόφων, στάθμες δαπέδων με αναφορά στην αφετηρία μέτρησης υψών, συνολικά πάχη δαπέδων και ορόφων.

5.Προβολές των λοιπών στοιχείων.

6.Αναφορά στα σχέδια λεπτομερειών.

 

3. Σχέδια Λεπτομερειών

 

α.Πίνακας όλων των κουφωμάτων (εσωτερικών και εξωτερικών ) του κτιρίου υπό κλίμακα 1:20 που περιλαμβάνουν τις διαστάσεις του ανοίγματος και κουφώματος, το είδος της κατασκευής, το υλικό, τον αριθμό των φύλλων, το υψόμετρο των υπερθύρων, κατωφλίων, ποδιών, τη θέση και τον τρόπο ανοίγματος των κινητών φύλλων. Τα κουφώματα φέρουν χαρακτηρισμούς που αντιστοιχούν προς τα λοιπά σχέδια και τομές 1:20 που αντιστοιχούν στα σχέδια λεπτομερειών.

β.Κατόψεις όλων των κλιμάκων του κτιρίου υπό κλίμακα 1:20 με ακριβή προσδιορισμό της χάραξης και αρίθμησης των βαθμίδων και επί μέρους τομές 1:10 αν απαιτούνται. 

γ.Τομή καθ'ύψος από τη στέγη μέχρι τη βάση σε χαρακτηριστικές θέσεις υπό κλίμακα 1:20 που δείχνουν τις οικοδομικές λεπτομέρειες με επεξηγήσεις σαφείς της κατασκευής και των χρησιμοποιουμένων υλικών.

δ.Σχέδια κατασκευής τοιχών ψευδοροφών υπό κλίμακα 1:20

ε.Σχέδια λεπτομερειών ειδικών χώρων π.χ. εισόδων, μεγάλων αιθουσών ειδικής λειτουργίας, σε κλίμακα 1:20 ή 1:50 ανάλογα με το μέγεθος του χώρου. Διευκρινίζεται ότι ως ειδικοί χώροι θεωρούνται στις κατοικίες οι κουζίνες και τα λουτρά.

στ.Σχέδια λεπτομερειών στηθαίων, κιγκλιδωμάτων, εξωστών, χειρολισθήρων κλπ. σε κλίμακα 1:10.

ζ.Σχέδια λεπτομερειών τυχόν αρμών διαστολής σε κλίμακα 1:20.

 

 

4. Αποτύπωση Υπάρχουσας Κατάστασης

 

Η αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης περιλαμβάνει:

α.Κατόψεις όλων των επιπέδων με γενικές εξωτερικές διαστάσεις με τη θέση και το μέγεθος των εξωτερικών κουφωμάτων και με ονομασία χώρων.

β.Φωτογραφίες όλων των όψεων

 

5. Τεχνική Περιγραφη

 

Η τεχνική περιγραφή περιλαμβάνει

α.Θέση και περιοχή οικοπέδου ή γηπέδου.

β.Επιφάνεια οικοπέδου ή γηπέδου.

γ.Καλυπτόμενη επιφάνεια και όγκος κτιρίου.

δ.Αριθμός, χρήση και εμβαδόν των ορόφων.

ε.Περιγραφή και εμβαδόν των οριζοντίων ιδιοκτησιών και υπολογισμός του μέσου εμβαδού κατοικιών του κτιρίου και των κοινοχρήστων χώρων του.

στ.Τρόπος κατακόρυφης επικοινωνίας. 

ζ.Τρόπος κατασκευής και υλικά των βασικών οικοδομικών εργασιών.

 


 

  

Ε. Ειδίκευση Περιεχομένου Μελέτης Παθητικής Πυροπροστασίας

 

Η μελέτη παθητικής πυροπροστασίας περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:

1.Τεχνική Εκθεση

2.Γενικά Σχέδια 

3.Σχέδια Λεπτομερειών

 

 

1.Τεχνική Εκθεση που αναφέρει: 

1.1 Ποιοί ελληνικοί κανονισμοί ή ποιές οδηγίες (ελληνικές ή ξένες) λήφθηκαν υπόψη κατά τη σύνταξη της μελέτης. 

1.2 Γενική περιγραφή της προτεινόμενης λύσης με συνοπτική αναφορά στα απαιτούμενα μέτρα παθητικής πυροπροστασίας.

1.3 Προσδιορισμός της ή των χρήσεων του κτιρίου, εμβαδά, αριθμούς ορόφων, θεωρητικός πληθυσμός κλπ.

1.4 Οδεύσεις διαφυγής.

1.4.1 Απαιτούμενος αριθμός (πλήθος) οδεύσεων διαφυγής για κάθε όροφο.

1.4.2 Καθορισμός απαιτούμενου πλάτους οδεύσεων διαφυγής.

1.4.3 Ελεγχος των μεγίστων αποστάσεων απροστάτευτης όδευσης διαφυγής.

1.4.4 Καθορισμός ορίων πυροπροστατευομένων οδεύσεων διαφυγής (δείκτες πυραντίστασης - κατηγορίες εσωτερικών τελειωμάτων).

1.5 Δομική πυροπροστασία.

1.5.1 Καθορισμός θέσης και ορίων πυροδιαμερισμάτων όπου περιλαμβάνονται και οι επικίνδυνοι χώροι και τα πυροπροστατευόμενα φρέατα.

1.5.2 Προσδιορισμός δεικτών πυραντίστασης των δομικών στοιχείων του κελύφους των πυροδιαμερισμάτων και έλεγχός τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού - έλεγχος των δεικτών πυραντίστασης των φερόντων δομικών στοιχείων. 

1.5.3 Ελεγχος των απαιτήσεων του κανονισμού για τις κατηγορίες εσωτερικών τελειωμάτων (εκτός των οδεύσεων διαφυγής).

1.5.4 Ελεγχος των απαιτήσεων του κανονισμού για τη μετάδοση της πυρκαγιάς εκτός κτιρίου.

1.5.5 Πίνακας δεικτών πυραντίστασης και κατηγοριών εσωτερικών τελειωμάτων των δομικών στοιχείων με αναφορά στο παράρτημα του κανονισμού ή προσκόμιση των αναλόγων πιστοποιητικών ελέγχου από αναγνωρισμένο εργαστήριο προτύπων δοκιμασιών.

1.6 Τυχόν αλληλεπίδραση ενεργητικής - παθητικής πυροπροστασίας.

 

2. Γενικά Σχέδια

 

2.1 Τοπογραφικό σχέδιο και σχέδια όψεων, κατόψεων, τομών, όπου σημειώνονται τα εξής:

2.1.1 Αποστάσεις από τα γειτονικά κτίρια ή τα όρια του οικοπέδου για τον καθορισμό των απαιτήσεων των εξωτερικών τοίχων.

2.1.2 Εξωτερικές σκάλες κινδύνου - υδροδοτικά σημεία - θέση και πλάτη δρόμων για την πρόσβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας (τοπογραφικό).

2.1.3 Ορια πυροδιαμερισμάτων, επικινδύνων χώρων, πυροπροστατευομένων φρεάτων κλπ. (έγχρωμη γραμμή με ένδειξη του δείκτη πυραντίστασης).

2.1.4 Οριο πυροπροστατευομένων οδεύσεων διαφυγής (έγχρωμη διαγράμμιση όλων των τμημάτων με ένδειξη δείκτη πυραντίστασης και κατηγορίας εσωτερικών τελειωμάτων)

2.1.5 Ελεγχος της μεγίστης πραγματικής απόστασης απροστάτευτης όδευσης διαφυγής, μεγίστης άμεσης απόστασης, μηκών αδιεξόδων (κατόψεις).

2.1.6 Ιδιαίτερος συμβολισμός επί των κατόψεων για τα πυράντοχα κορυφώματα των οδεύσεων διαφυγής και των πυροδιαμερισμάτων (σημείωση κατηγορίας κάθε πυραντόχου κουφώματος).

 

 

3. Σχέδιο λεπτομερειών, όπου σημειώνονται τα εξής:

3.1 Δομικά στοιχεία κελύφους πυροδιαμερισμάτων (αναφορά στο δείκτη πυραντίστασης). 

3.2 Δομικά στοιχεία κελύφους πυροπροστατευομένων οδεύσεων διαφυγής (αναφορά στο δείκτη πυραντίστασης και στις κατηγορίες εσωτερικών τελειωμάτων).

3.3 Πυράντοχα κουφώματα πυροδιαμερισμάτων και πυροπροστατευομένων οδεύσεων διαφυγής.

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.