| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

ΝΟΜΟΣ 1568_85

Page history last edited by Γιάννης Τζωρτζάκης 10 years, 10 months ago

 

Ο ΝΟΜΟΣ 1568/85 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 

Στο Α κεφάλαιο ρυθμίζονται τα όργανα για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας μέσα στην επιχείρηση. Περιγράφονται επίσης , οι αρμοδιότητες του τεχνικού ασφαλείας. Στο Β κεφάλαιο ρυθμίζονται τα όργανα για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας σε εθνικό επίπεδο.  Στο κεφάλαιο Γ μπαίνουν οι γενικές αρχές ενός ασφαλούς σχεδιασμού των χώρων εργασίας, παίρνοντας υπόψη τις βασικές αρχές της εργονομίας,καθώς επίσης και τον έλεγχο της συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. Δίνονται ακόμα οι αρχές και τα βασικά κριτήρια για την διαμόρφωση των θέσεων εργασίας. Στο κεφάλαιο Δ εισάγεται η υποχρέωση κατασκευαστών, εισαγωγέων, προμηθευτών, σχετικά με την ασφάλεια των μηχανημάτων και την χορήγηση οδηγιών ασφαλούς χρήσης και οι βασικές αρχές προστασίας από μηχανικούς και ηλεκτρικούς κινδύνους. Στο κεφάλαιο Ε προβλέπεται η προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται κατά την εργασία τους σε φυσικούς, χημικούς η βιολογικούς παράγοντες. Με το αρθρο 27 παρ.1 του Ν. 2224/1994 καταργήθηκαν τα άρθρα 33, 34, 35 του Ν. 1568/85.

Ακολουθεί το άρθρο 5 του Νόμου, που αναφέρεται στα προσόντα του τεχνικού ασφαλείας:

 

            Άρθρο 5

            Προσόντα τεχνικού ασφάλειας

 

1. Ο τεχνικός ασφάλειας πρέπει να έχει τα παρακάτω προσόντα, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και τον αριθμό των εργαζομένων σ' αυτή:

α) Πτυχίο πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος, που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.)

β) Πτυχίο πανεπιστημιακής σχολής εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος, όταν αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

γ) Πτυχίο τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή πτυχίο των πρώην σχολών υπομηχανικών και των Κ.Α.Τ.Ε.Ε.

δ) Απολυτήριο τεχνικού λυκείου ή μέσης τεχνικής σχολής ή άλλης αναγνωρισμένης τεχνικής επαγγελματικής σχολής του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη.

 

2. Προϋπηρεσία, που υπολογίζεται από την απόκτηση απολυτηρίου ή πτυχίου, για τους τεχνικούς των εδαφίων α' και β' της παραγρ. 1 αυτού του άρθρου τουλάχιστο διετή, για τους τεχνικούς του εδαφ. γ' της παραγρ. 1 τουλάχιστον πενταετή και για τους τεχνικούς του εδαφ. δ' της παραγρ. 1 τουλάχιστον οκταετή.

 

3. Κάτοχοι των παραπάνω προσόντων θεωρούνται και όσοι έχουν τίτλους ή πιστοποιητικά της αλοδαπής, από τα οποία πορκύπτει ότι είναι τεχνικοί ασφαλείας.

 

4. Ο τεχνικός ασφάλειας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση

της επιχείρησης.

 

5. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εργασίας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου υπουργού μετά από γνώμη του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, καθορίζεται το συγκεκριμένο επίπεδο γνώσεων και η ειδικότητα του τεχνικού ασφάλειας, ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων και το είδος τηε δραστηριότητας της επιχείρησης.

Έως την έκδοση των διαταγμάτων αυτών ο εργοδότης οφείλει να απασχολεί τεχνικό ασφάλειας, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.