| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Προστασία Περιβάλλοντος

Page history last edited by Γιάννης Τζωρτζάκης 10 years, 6 months ago

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

ΓENIKA

 

            Η προστασία του περιβάλλοντος, αποτελώντας ένα απ' τα κύρια αιτήματα του καιρού μας, επιφορτίζει τους διπλωματούχους Μηχανικούς με ιδιαίτερη κοινωνική ευθύνη.Αφ' ενός ο Μηχανικός θα κληθεί να συμβάλει με τις γνώσεις του στην πρόληψη και αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, όσο και στην ανάδειξή τους σε κοινωνικά προβλήματα.Αφ' ετέρου το σύνολο των δραστηριοτήτων του Μηχανικού επιβάλλει τη γνώση διατάξεων, προδιαγραφών κλπ., οι οποίες σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος.

           

Κύριος υπεύθυνος δημόσιος φορέας για τον έλεγχο ρύπανσης περιβάλλοντος είναι το ΥΠΕΧΩΔΕ και ιδιαίτερα οι διευθύνσεις α) Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, β) Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου.

           

Παραθέτουμε τα άρθρα του οργανισμού του ΥΠΕΧΩΔΕ που αναφέρονται στη διάρθρωση και τις αρμοδιότητες των δύο διευθύνσεων που είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο ρύπανσης του περιβάλλοντος.

 

Αρθρο 2

Διάρθρωση της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

 

1. Τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού απαρτίζουν τα παρακάτω τμήματα:

α) Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος.

β) Τμήμα Νερών.

γ) Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

δ) Τμήμα Γενικών Περιβαλλοντικών Θεμάτων.

ε) Τμήμα Εργαστηρίων.

στ)Τμήμα Εξοπλισμού και Ελέγχου.

 

2. Η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ανάγεται στα παρακάτω θέματα που κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής:

α) Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, στο οποίο υπάγονται:

 • Ο σχεδιασμός για την προστασία και διατήρηση οικοσυστημάτων, βιοτόπων και περιοχών ειδικού ενδιαφέροντος.
 • Η εισήγηση προγραμμάτων διατήρησης και εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων.
 • Η εκπόνηση προγραμμάτων για την προστασία των ειδών αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας.

β) Τμήμα Νερών, στο οποίο υπάγονται:

 • Η μελέτη και καθορισμός χαρακτηριστικών της ποιότητας νερών ανάλογα με την προβλεπόμενη ή προτεινόμενη χρήση τους.
 • Ο καθορισμός και εισήγηση μέτρων και περιορισμών σε έργα ή δραστηριότητες.
 • Η μελέτη, έγκριση και έλεγχος περιβαλλοντικών όρων.
 • Μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος των υγρών αποβλήτων.

γ) Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στο οποίο υπάγονται:

 • Η μελέτη του βαθμού και της έκτασης της ρύπανσης, που δημιουργούν τα στερεά και τοξικά απόβλητα στο περιβάλλον.
 • Η εισήγηση και εκπόνηση προγραμμάτων για τη διαχείριση (συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, ανακύκλωση, διάθεση).
 • Η μελέτη, έγκριση και έλεγχος περιβαλλοντικών όρων.

δ) Τμήμα Γενικών Περιβαλλοντικών θεμάτων, στο οποίο υπάγονται:

 • Η προώθηση, παρακολούθηση και ταξινόμηση της νομοθεσίας περιβάλλοντος.
 • Η σύνταξη, εισήγηση και παρακολούθηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
 • Η πληροφόρηση και διαφώτιση σε θέματα περιβάλλοντος.
 • Η παρακολούθηση και ο συντονισμός των περιφερειακών υπηρεσιών και των άλλων κρατικών φορέων σε θέματα γενικού περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.
 • Ο συντονισμός της συμμετοχής σε διεθνείς δραστηριότητες.
 • Οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων από μεγάλα ατυχήματα.
 • Η θεώρηση μελετών.

ε) Τμήμα Εργαστηρίων, στο οποίο υπάγονται:

 • Η σύνταξη προδιαγραφών και παροχή τεχνικών οδηγιών για τη διενέργεια μετρήσεων.
 • Η εργαστηριακή παρακολούθηση της ποιότητας των νερών της χώρας και οι αναλύσεις αποβλήτων και άλλων ουσιών.

στ) Τμήμα Εξοπλισμού και Ελέγχου στο οποίο υπάγονται:

 • Η μέριμνα προώθησης προδιαγραφών για τον εξοπλισμό των συστημάτων ελέγχου της ρύπανσης.
 • Η εξασφάλιση μέσων για την υλοποίηση της περιβαλλοντικής πολιτικής και τη διενέργεια ελέγχων.
 • Ο συντονισμός των ελέγχων.

 

Αρθρο 3

Διάρθρωση Διεύθυνσης Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου

1. Τη Διεύθυνση Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου απαρτίζουν τα παρακάτω τμήματα:

α) Τμήμα Ποιότητας Ατμόσφαιρας.

β) Τμήμα Καταπολέμησης Θορύβων.

γ) Τμήμα Κυκλοφορίας.

δ) Τμήμα Αυτοκινήτων και Εξωτερικών Καύσεων.

ε) Τμήμα Βιομηχανιών.

στ)Τμήμα Τεχνολογικών Εφαρμογών.

2. Η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης ανάγεται στα παρακάτω θέματα που κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων ως εξής:

α) Τμήμα Ποιότητας Ατμόσφαιρας, στο οποίο υπάγονται:

 • Η κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων μέτρησης, καταγραφής και αξιολόγησης των διαφόρων ρύπων.
 • Η μελέτη και παρατήρηση των επιπτώσεων της αέριας ρύπανσης στο περιβάλλον.
 • Ο καθορισμός προτύπων μεθόδων μετρήσεων.
 • Η λειτουργία εργαστηρίου.
 • Η εκπόνηση και εισήγηση ορίων ποιότητας αέρα και η λήψη εκτάκτων μέτρων.

β) Τμήμα Καταπολέμησης Θορύβων, στο οποίο υπάγονται:

 • Η κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων, μέτρησης, θορύβων και κραδασμών.
 • Η μελέτη προβλημάτων από ακτινοβολίες.
 • Η εισήγηση για τη λήψη σχετικών νομοθετικών όρων.
 • H έγκριση και έλεγχος σχετικών περιβαλλοντικών όρων.
 • Η επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

γ) Τμήμα Κυκλοφορίας στο οποίο υπάγονται:

 • Οι μελέτες συμβολής της κυκλοφορίας στη ρύπανση.
 • Η κατάρτιση και εισήγηση σχετικών προγραμμάτων.
 • Η εισήγηση και καθιέρωση ζωνών ειδικής προστασίας.

δ) Τμήμα Αυτοκινήτων και Εξωτερικών Καύσεων στο οποίο υπάγονται:

 • Η μελέτη και εισήγηση μέτρων για περιορισμό στις εκπομπές ρύπων, οι μετρήσεις και ο έλεγχος εκπομπών.
 • Η επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

ε) Τμήμα βιομηχανιών στο οποίο υπάγονται:

 • Η εισήγηση για όρια εκπομπών και περιβαλλοντικών όρων.
 • Οι μετρήσεις εκπομπών.
 • Ο καθορισμός περιβαλλοντικών κριτηρίων για τη χωροθέτηση της βιομηχανίας.
 • Η εισήγηση για τη λήψη νομοθετικών μέτρων.
 • Η έγκριση, θεώρηση μελετών και έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικών όρων.
 • Η επιβολή δοικητικών κυρώσεων.
 • Η εξέταση θεμάτων επενδύσεων.

στ) Τμήμα Τεχνολογικών Εφαρμογών στο οποίο υπάγονται:

 • Η παρακολούθηση εξελίξεων τεχνολογίας αντιρρύπανσης.
 • Η εισήγηση για  ανάθεση μελετών.
 • Η εκπόνηση μελετών.
 • Η σύνταξη, παρακολούθηση προγραμμάτων αντιρρύπανσης.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.