| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Αδειες Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων

Page history last edited by Γιάννης Τζωρτζάκης 10 years, 9 months ago

 

ΑΔΕΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 

Α. Προέγκριση Χωροθέτησης ­

 

Χρήση γης

Η διαδικασία του προσδιορισμού της χρήσης γης αποτελεί το πρώτο στάδιο για την αδειοδότηση μίας νέας δραστηριότητας, κατά το οποίο διερευνάται κατά πόσο επιτρέπεται η εγκατάσταση της συγκεκριμένης δραστηριότητας στη συγκεκριμένη περιοχή

(άρθρο 7 του Ν.2516/97). Ο επενδυτής πρέπει να υποβάλει το ερώτημα, αν είναι δυνατή η εγκατάσταση της επιχείρησης που θέλει να ιδρύσει στο συγκεκριμένο χώρο που τον ενδιαφέρει, στην Υπηρεσία Πολεοδομίας της Νομαρχίας που είναι αρμόδια για τη συγκεκριμένη περιοχή.

Εφόσον η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι θετική, ο επενδυτής θα προχωρήσει στη διαδικασία Προέγκρισης Χωροθέτησης με αίτηση και κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών στην αρμόδια αρχή.

 

Περιοχές για τις οποίες δεν απαιτείται προέγκριση χωροθέτησης. Εφόσον η περιοχή της προγραμματιζόμενης εγκατάστασης διαθέτει οργανωμένους χώρους με κατάλληλη υποδομή για υποδοχή βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων (ΒΙ.ΠΕ., ΒΙ.ΠΑ. και ΒΙΟ.ΠΑ), είναι κατ’ αρχήν δυνατή η εγκατάσταση, χωρίς να απαιτείται προέγκριση χωροθέτησης και άδεια εγκατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 7§5 του Ν.2516/1997και το άρθρο 4 του Ν.1650/1986. Για τους υπόλοιπους χώρους ισχύει η θεσμοθετημένη χρήση, όπως εξειδικεύεται στις καθορισμένες ζώνες.

 

Ειδικότερα, για την Αττική και τα νησιά Σαλαμίνα και Αίγινα ισχύει το περιοριστικό καθεστώς του Π.Δ. 84/1984, το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη πριν από οποιοδήποτε προγραμματισμό ή σχεδιασμό, επέκταση ή εκσυγχρονισμό νέας δραστηριότητας.

 

Πώς μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τη χρήση γης στην περιοχή που σας ενδιαφέρει

 

Η χρήση γης σε μία συγκεκριμένη περιοχή της Ελλάδος καθορίζεται από τα εξής στοιχεία:

 • Μέσα στα πλαίσια δήμων για τους οποίους υπάρχει Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ), η χρήση γης καθορίζεται από αυτό το ΓΠΣ. Μέσα στα πλαίσια του ΓΠΣ περιγράφεται και η ύπαρξη στη συγκεκριμένη περιοχή, Βιομηχανικών Περιοχών. Η χρήση γης στα πλαίσια των Βιομηχανικών Περιοχών ορίζεται από το Π.Δ.3/ 6.3.1987 (ΦΕΚ 166Δ΄) και τον Ν.2545/1997.

 • Εκτός των ορίων των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, η χρήση γης διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες οι οποίοι προσδιορίζονται στα Π.Δ. της 31.5.85 (ΦΕΚ Δ΄270), της 3.5.85 (ΦΕΚ Δ΄181), της 13.3.81 (ΦΕΚ Δ΄138) και της 16.5.89 (ΦΕΚ Δ΄293). Στα διατάγματα αυτά ορίζεται η ελάχιστη απόσταση από οικισμούς διαφορετικών πληθυσμιακών πυκνοτήτων, στην οποία μπορούν να εγκατασταθούν δραστηριότητες διαφορετικού βαθμού όχλησης. Έτσι, γύρω από πόλεις και οικισμούς με πληθυσμό μεγαλύτερο των 2000 κατοίκων βάσει της τελευταίας εκάστοτε απογραφής και σε ζώνη που εκτείνεται σε πλάτος 700 μέτρα, για πόλεις και οικισμούς με πληθυσμό από 2001 μέχρι και 10000 κατοίκους και 1000 μέτρα για πόλεις με πληθυσμό άνω των 10000 κατοίκων, απαγορεύεται η ανέγερση νέων βιομηχανικών εγκαταστάσεων μέσης ή υψηλής όχλησης. Για τους οικισμούς οι οποίοι έχουν πληθυσμό μέχρι 2000 κατοίκους, απαγορεύεται η ανέγερση βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων μέσης και υψηλής όχλησης εντός των εγκεκριμένων ορίων των οικισμών και εντός ζώνης που εκτείνεται περιμετρικά του οικισμού και σε απόσταση 500μ. από τα όρια του οικισμού, όπως αυτά ισχύουν. Το πλάτος της ζώνης αυτής μειώνεται μέχρι τα 200 μ. σε όλη την περίμετρο του οικισμού ή σε τμήμα αυτής, για τους στάσιμους οικισμούς, όπου ο όρος στάσιμος οικισμός, προσδιορίζεται στο Π.Δ. της 3.5.85 (ΦΕΚ Δ΄181).

 

Οι παραπάνω προκαθορισμένες αποστάσεις ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν άλλες δεσμευτικές αποφάσεις για την περιοχή, οι οποίες να προσδιορίζουν συγκεκριμένους περιορισμούς λόγω ειδικών συνθηκών π.χ. περιοχές προστασίας υδροβιότοπων, αρχαιολογικοί χώροι, δασικές εκτάσεις ή φυσικού κάλλους, γη υψηλής παραγωγικότητας.

 


 

 

Β. Αδεια Εγκατάστασης

 

Σύμφωνα με το Ν.2516/97, για την εγκατάσταση ή την επέκταση επιχειρήσεων, απαιτείται άδεια εγκατάστασης εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στη συνέχεια και οι οποίες απαλλάσσονται από αυτήν την υποχρέωση. Οι άδειες αυτές χορηγούνται μόνο από την Αδειοδοτούσα Αρχή όπως αυτή ορίζεται στη συνέχεια, ύστερα πάντα από αυτοψία της υπηρεσίας αυτής.

 

Οι εκδιδόμενες αποφάσεις για χορήγηση αδειών εγκατάστασης περιέχουν όρους ή και περιορισμούς και επιβάλλουν στο φορέα την πραγματοποίηση ειδικών έργων, όπου απαιτείται για την επίτευξη στο μέγιστο δυνατό βαθμό του συγκερασμού της παραγωγικής δραστηριότητας με την προστασία του περιβάλλοντος. Οι φορείς των εγκαταστάσεων υποχρεούνται κατά τη λειτουργία τους στην απαρέγκλιτη τήρηση των παραπάνω όρων και περιορισμών.

 

 


 

 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.2516/97, απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και με άδεια λειτουργίας τα επαγγελματικά εργαστήρια εκτός Αττικής. Για την έναρξη λειτουργίας των δραστηριοτήτων αυτών απαιτείται να υποβληθεί σχετικά υπεύθυνη δήλωση εις διπλούν, στην Αδειοδοτούσα Αρχή, συνοδευόμενη από:

 

Η Υ.Α. με Α.Π. Φ15/οικ.5240/246, 19.2.1998, καθορίζει τη μορφή του προαναφερόμενου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης, που θα συμπληρώνουν οι ενδιαφερόμενοι, για την απαλλαγή των επαγγελματικών εργαστηρίων, από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.

(Στην περίπτωση ίδρυσης επαγγελματικού εργαστηρίου εντός Αττικής (Π.Δ. 84/84), αυτά υποχρεούνται στην έκδοση άδειας εγκατάστασης σύμφωνα με τα παραπάνω και άδειας λειτουργίας σύμφωνα με το Ν. 2516/97).

Από την απαλλαγή αυτή εξαιρούνται οι μονάδες επεξεργασίας εύφλεκτων εκρηκτικών διαβρωτικών, οξειδωτικών και τοξικών ουσιών και αερίων υπό πίεση, ανεξαρτήτως της επεξεργαζομένης ποσότητας, καθώς επίσης και οι αποθήκες όπου φυλάσσεται ποσότητα των παραπάνω ουσιών ανώτερη των 100 χιλιογράμμων και ποσότητα αερίων υπό πίεση ανώτερη των 200 χιλιογράμμων.

Επίσης, δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης εντός των ΒΙ.ΠΕ. και άλλων οργανωμένων χώρων, για τους οποίους υπάρχουν ειδικές διατάξεις εγκατάστασης. Ωστόσο, ακόμα και στην περίπτωση όπου η δραστηριότητα απαλλάσσεται από την υποχρέωση έκδοσης άδειας εγκατάστασης, σύμφωνα με την ΚΥΑ 5697/570 (ΦΕΚ 405 Β/29.3.2000), υποχρεούται, στην περίπτωση όπου αφορά βιομηχανίες, οι οποίες χρησιμοποιούν, αποθηκεύουν ή παράγουν ως προϊόντα, υποπροϊόντα ή κατάλοιπα, μία ή περισσότερες επικίνδυνες ή τοξικές ή οξειδωτικές ή εκρηκτικές ουσίες να υποβάλουν φάκελο επικινδυνότητας όπως ορίζεται στην ΚΥΑ 5697/570 (ΦΕΚ 405 Β/29.3.2000).

 


 

 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

 

 

Υπηρεσία Βιομηχανίας της αρμόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα αναγκαία δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης των δραστηριοτήτων του Ν.2516/97, έτσι όπως αυτά ορίζονται από την Υπουργική Απόφαση με Α.Π.Φ15/οικ.5242/248, 19.2.1998, είναι τα ακόλουθα:

 

Γενικά δικαιολογητικά:

 • Ερωτηματολόγιο πλήρως συμπληρωμένο, το οποίο χορηγείται από την αδειοδοτούσα αρχή.

 • Κανονισμός Πολυκατοικίας ή Υπεύθυνη Δήλωση του διαχειριστή της Πολυκατοικίας, έπειτα από απόφαση της Γεν. Συνέλευσης.

 • Οικοδομική άδεια (αν πρόκειται για ήδη υπάρχον κτίριο) και θεωρημένο από την αρμόδια Πολεοδομία σχεδιάγραμμα του χώρου για τη χρήση αυτού

 • Καταστατικό σύστασης επικυρωμένο, εφόσον η επιχείρηση είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή το ΦΕΚ δημοσίευσης εφόσον είναι Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.

 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σύμφωνα με την ΚΥΑ 69269/90 (ΦΕΚ 678/B/25.10.90)

 • Βεβαίωση χρήσης γης από τις αρμόδιες Πολεοδομικές Αρχές.

 

Ειδικές περιπτώσεις:

 

Α. Με βάση το είδος της δραστηριότητας :

 

Αν η δραστηριότητα ανήκει στις κατηγορίες ΑΙ και ΑΙΙ:

 

Β. Με βάση ειδικά χαρακτηριστικά της δραστηριότητας που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων/ προφύλαξη λόγω επικινδυνότητας :

 

Αν η εγκατάσταση της δραστηριότητας προβλέπει τη διάθεση λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων σε επιφανειακά ύδατα ή στο έδαφος, όπως αυτή προσδιορίζεται στην Ε1β)221 της 22.1)24.2.65 (ΦΕΚ 138 Β΄):

 

Αν η μονάδα έχει ισχύ άνω των 12 KW ή θερμική άνω των 50 KW:

 • Μηχανολογική μελέτη σύμφωνα με το Β.Δ.15/21.10.1922 (ΦΕΚ 208 Α΄), τον Ν.6422/34, το Ν.Δ.1150/49 και το Β.Δ.16/17.3.50 και το Π.Δ.274/97 (ΦΕΚ 195/Α)

 

Αν η εγκατάσταση της δραστηριότητας προβλέπει την ύπαρξη εγκατάστασης πετρελαιοειδών (υγρών καυσίμων), που εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες της μονάδας:

 • Μελέτη Πυροπροστασίας, σύμφωνα με την ΚΥΑ με ΦΕΚ 578/Β/29.7.91.

 

Αν η επιχείρηση/δραστηριότητα πρόκειται να χρησιμοποιήσει, ή να αποθηκεύσει ή να παράγει ως προϊόντα, υποπροϊόντα ή κατάλοιπα μία ή περισσότερες επικίνδυνες ή τοξικές ή οξειδωτικές ουσίες, όπως αυτές προσδιορίζονται επακριβώς στην ΚΥΑ 5697/590 (ΦΕΚ 405, 29.3.2000):

 

Αν πρόκειται να διενεργηθεί γεώτρηση για την κάλυψη των αναγκών της μονάδας σε νερό:

 • Έγκριση διενέργειας γεώτρησης

 

Γ. Με βάση τη χωροθέτηση / γειτνίαση με ιδιαίτερα χαρακτηρισμένες ζώνες

 

Αν το γήπεδο εγκατάστασης της δραστηριότητας εμπίπτει σε μία από τις ακόλουθες ειδικές περιπτώσεις:

 • Περιλαμβάνει λιμενικά έργα : Απαιτείται άδεια κατασκευής Λιμενικού έργου και χρήσης Αιγιαλού & Παραλίας

 • Απαιτεί παραχώρηση εκτάσεων του δημόσιου / απαλλοτρίωση ιδιωτικών εκτάσεων : Απαιτείται :

 • Παραχώρηση Κοινόχρηστων, Δημοτικών ή Κοινοτικών εκτάσεων και με παραχώρηση Δημόσιων Κτημάτων

 • Αναγκαστική απαλλοτρίωση ιδιωτικών εκτάσεων

 • Γειτνιάζει σε στρατιωτικά αεροδρόμια (απόσταση μικρότερη των 5000 μέτρων από το κέντρο του διαδρόμου του αεροδρομίου) : Απαιτείται η παροχή έγκρισης, από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας

 • Γειτνιάζει σε πολιτικά αεροδρόμια (απόσταση μικρότερη των 4000 μέτρων από το κέντρο του διαδρόμου του αεροδρομίου): Απαιτείται η παροχή έγκρισης από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

 • Γειτνιάζει σε δασική περιοχή : Απαιτείται γνωμοδότηση από το Υπ.Γεωργίας, αν η έκταση στην οποία πρόκειται να εγκατασταθεί η δραστηριότητα είναι δασική ή όχι

 • Γειτνιάζει σε αρχαιολογικούς χώρους : Απαιτείται έγκριση από την Αρχαιολογική Υπηρεσία

 • Χωροθέτηση σε παραθαλάσσια περιοχή : Απαιτείται η γνωμοδότηση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού

 

Αν το γήπεδο της εγκατάστασης έχει πρόσοψη σε εθνική ή επαρχιακή οδό από την οποία θα γίνεται η εξυπηρέτηση της εγκατάστασης:

 • Έγκριση κατασκευής κυκλοφοριακού κόμβου, σε γήπεδα δραστηριοτήτων που έχουν πρόσοψη σε Εθνικούς ή Επαρχιακούς δρόμους

 

Στις ακόλουθες ειδικές περιπτώσεις δραστηριοτήτων, απαιτούνται άλλες μελέτες/ εγκρίσεις που ορίζονται στη σχετική νομοθεσία:

 • Μονάδες εκρηκτικών

 • Εμφιαλωτήρια

 • Αρτοποιεία

 • Εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών

 


 

Αδεια Λειτουργίας

 

Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στις νέες ή επεκτεινόμενες επιχειρήσεις, απαιτείται, μέσα στο χρονικό διάστημα ισχύος της άδειας εγκατάστασης, να υποβληθεί σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στη συνέχεια.

 

 


 

 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.2516/97, απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και με άδεια λειτουργίας τα επαγγελματικά εργαστήρια εκτός Αττικής. Για την έναρξη λειτουργίας των δραστηριοτήτων αυτών απαιτείται να υποβληθούν στην Αδειοδοτούσα Αρχή, τα

δικαιολογητικά τα οποία περιγράφηκαν στην παράγραφο που αφορά την Άδεια Εγκατάστασης.

(Ωστόσο, στην περίπτωση ίδρυσης επαγγελματικού εργαστηρίου εντός Αττικής, αυτά υποχρεούνται στην έκδοση άδειας εγκατάστασης σύμφωνα με τα παραπάνω και άδειας λειτουργίας σύμφωνα με το

Ν. 2516/97 και όπως περιγράφεται στη συνέχεια).

 

Από την απαλλαγή αυτή εξαιρούνται οι μονάδες επεξεργασίας εύφλεκτων εκρηκτικών διαβρωτικών, οξειδωτικών και τοξικών ουσιών και αερίων υπό πίεση, ανεξαρτήτως της επεξεργαζομένης ποσότητας, καθώς επίσης και οι αποθήκες όπου φυλάσσεται ποσότητα των παραπάνω ουσιών ανώτερη των 100 χιλιογράμμων και ποσότητα αερίων υπό πίεση ανώτερη των 200 χιλιογράμμων.

 

 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

  

Υπηρεσία Βιομηχανίας της αρμόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  

Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας απαιτείται, μέσα στο χρονικό διάστημα ισχύος της άδειας εγκατάστασης, να υποβληθεί σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Υπεύθυνη δήλωση του φορέα ή νόμιμου εκπρόσωπού του και των κατά περίπτωση, αντίστοιχης ειδικότητας, μηχανικών, ότι η εγκατάσταση έγινε σύμφωνα με τη χορηγηθείσα άδεια εγκατάστασης, ότι τα προβλεπόμενα έργα εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες και ότι η λειτουργία της δραστηριότητας ικανοποιεί τους περιβαλλοντικούς και λοιπούς όρους της άδειας εγκατάστασης.

 • Διάγραμμα ροής των επί μέρους λειτουργιών

 • Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου του φορέα στην οποία να αναφέρει λεπτομερώς πόσους και ποιας ειδικότητας τεχνικούς θα χρησιμοποιήσει κατά νόμο.

 • Υπεύθυνη δήλωση του αρμόδιου τεχνικού, ο οποίος έχει αναλάβει την επίβλεψη λειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού της εγκαθιστάμενης δραστηριότητας.΄

 • Επικυρωμένο αντίγραφο οικοδομικής άδειας κτιρίου, εφόσον πρόκειται για νέο κτίριο.

 • Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

 • Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.

 • Εγκεκριμένη Μελέτη Πυροπροστασίας και Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας, της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την Y.A. 5905/Φ15/839 (ΦΕΚ Β΄611/95) και εφόσον δεν ανήκει η δραστηριότητα στην Κατηγορία Ο του Παραρτήματος της Y.A. 5905/Φ15/839 (ΦΕΚ Β΄611/95).

 • Άδεια διάθεσης αποβλήτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες Υγειονομικές διατάξεις, όπου απαιτείται.

 • ΦΕΚ δημοσίευσης για τις Α.Ε. και τις Ε.Π.Ε.

 • Για μονάδες με ισχύ άνω των 12 KW ή θερμική άνω των 50 KW και εφόσον έχουν επέλθει μεταβολές σε σχέση με την άδεια εγκατάστασης, στον μηχανολογικό εξοπλισμό ή τη λειτουργικότητα της εγκατάστασης, νέα μηχανολογική μελέτη, σύμφωνα με το Β.Δ.15/21.10.1922 (ΦΕΚ 208 Α΄), τον Ν.6422/34, το Ν.Δ. 1150/49, το Β.Δ.16/17.3.50 και το Π.Δ.274/97 (ΦΕΚ 195/Α).

 • Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμασίας για τους ατμολέβητες ή τις ατμογεννήτριες της εγκατάστασης καθώς και Πιστοποιητικό Παραλαβής όπου απαιτείται (Β.Δ.277/63)

 • Βεβαίωση για την κατασκευή της κυκλοφοριακής σύνδεσης, όπου απαιτείται.

 • Έγκριση κυκλοφορίας προϊόντων όπου απαιτείται.

 • Βεβαίωση από το Λιμεναρχείο για λήψη κατασταλτικών μέτρων για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος όπου απαιτείται.

 • Για ειδικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να υποβάλονται άλλα δικαιολογητικά για την παροχή αδειών και εγκρίσεων άλλων υπηρεσιών, για τη χορήγηση των οποίων μεριμνά η αδειοδοτούσα αρχή. Πιο συγκεκριμένα:

 • Εγκαταστάσεις Πετρελαιοειδών

 • Μονάδες Εκρηκτικών

 • Εμφιαλωτήρια Πεπιεσμένων αερίων

 • Αρτοποιεία

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Μέσα σε δύο μήνες από την υποβολή των δικαιολογητικών χορηγείται, χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας, προσωρινή άδεια λειτουργίας, διάρκειας μέχρι τεσσάρων μηνών.

Η οριστική άδεια εκδίδεται για αόριστο χρόνο κατόπιν διενέργειας αυτοψίας.

 

 

Θεσμικό Πλαίσιο

 

Στη συνέχεια παρατίθεται η νομοθεσία η οποία αφορά κάθε μία από τις επιμέρους διαδικασίες που σχετίζονται με την αδειοδότηση μίας δραστηριότητας.

 

Κατηγορίες Δραστηριοτήτων

 

Χρήση Γης και Προέγκριση Χωροθέτησης

 

Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων

 

Άδεια Εγκατάστασης

 

Οικοδομική Άδεια

 

Χορήγηση Άδειας Ειδικής Εγκατάστασης

 

Μελέτη Επικινδυνότητας

 

Επαγγελματικά Εργαστήρια

 

Άδεια Λειτουργίας

 

Άδεια Διάθεσης Λυμάτων

 

Παραβάσεις για άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας

 

Δαπάνη για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.