| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Έρευνα

Page history last edited by Γιάννης Τζωρτζάκης 10 years, 9 months ago

 

Έρευνα

 

Το μεγαλύτερο τμήμα της έρευνας στην Ελλάδα καλύπτεται απ' την Πανεπιστημιακή έρευνα, με τη μορφή των προγραμμάτων ερευνών είτε από τα Πανεπιστήμια είτε από τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα, χωρίς φυσικά να αποκλείεται η απασχόληση του Μηχανικού με αντικείμενο την έρευνα σε διάφορα Ερευνητικά Κέντρα (π.χ. Δημόκριτος).

Τα σχετικά με την πανεπιστημιακή έρευνα καθορίζονται στο κεφάλαιο ΣΤ, άρθρα 15-21 του Ν. 2083/92, ΦΕΚ 159/Α/92: "Εκσυγχρονισμός της ανώτατης εκπαίδευσης" εκτός από το άρθρο 18 που καταργήθηκε δια του άρθρου 23, παραγρ. 4 του Ν.2327/1995.

 

Συγκεκριμένα:

Καταρτίζεται, εγκρίνεται και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων "πρόγραμμα ερευνών", που περιλαμβάνει ερευνητικά προγράμματα τα οποία καλύπτουν συγκεκριμένους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας και έχουν σαφώς διατυπωμένους στόχους.

 

Τα προγράμματα αυτά εκτελούνται από τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ή μέλη των ερευνητικών πανεπιστημιακών ινστιτούτων.Κατά την εκτέλεση μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους ή με μέλη ερευνητικών κέντρων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, με φορείς του δημοσίου τομέα, με Ν.Π.Ι.Δ. με μονάδες παραγωγής ή και με φυσικά πρόσωπα.

 

Η κατάρτιση του "προγράμματος ερευνών" γίνεται από επιτροπές, που συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και απαρτίζονται από μέλη Δ.Ε.Π., ερευνητές ή άλλους ειδικούς επιστήμονες.Κατά την κατάρτιση του "προγράμματος ερευνών" λαμβάνονται υπόψη και τα εγκεκριμένα Π.Μ.Σ. των Α.Ε.Ι.

 

Τα ερευνητικά προγράμματα προκηρύσσονται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.Πρόταση για την ανάληψη ερευνητικού προγράμματος υποβάλλεται από μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ή μέλη ερευνητικών πανεπιστημιακών ινστιτούτων, μεμονωμένα ή σε συνεργασία μεταξύ τους ή σε συνεργασία με μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού των Τ.Ε.Ι.

 

Τα ερευνητικά πανεπιστημιακά ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) τα οποία έχουν ως αντικείμενο την έρευνα σε μια καθορισμένη περιοχή της επιστήμης ή της τεχνολογίας.Τα Ε.Π.Ι. ιδρύονται από ένα ή περισσότερα τμήματα του αυτού ή άλλων Α.Ε.Ι. τα οποία μπορούν να συνεργάζονται και με φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα.Τα Ε.Π.Ι. δεν ανήκουν στο δημόσιο τομέα, όπως έχει οριοθετηθεί από τις κείμενες διατάξεις.

Στα Ε.Π.Ι. μπορεί να εκτελείται μέρος ή και το σύνολο της διδακτορικής διατριβής των μεταπτυχιακών φοιτητών.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.