| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

testGUIDE_new

Page history last edited by Γιάννης Τζωρτζάκης 10 years, 9 months ago

 

 

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

1.1 Σκοπός Επαγγελματικού Οδηγού - Ταυτότητα

 

 

 

Ο σκοπός του Επαγγελματικού Οδηγού είναι η κωδικοποίηση πληροφοριών που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση βασικών δραστηριοτήτων του μηχανικού.

Απευθύνεται κυρίως στους νέους μηχανικούς και επιδιώκει να τους εφοδιάσει με τις αναγκαίες πληροφορίες για επιτυχή ένταξή τους στο επάγγελμα.

 

Ο Επαγγελματικός Οδηγός Μηχανικών αποτελεί μεταφορά στο wiki του αντίστοιχου Οδηγού Νέων Μηχανικών που βρίσκεται στη σελίδα των νέων μηχανικών του ΤΕΕ και μπορείτε να τον κατεβάσετε από τη διεύθυνση:

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/PROFESSIONAL_ISSUES/neoi_mixanikoi

 

Στόχος της μεταφοράς σε wiki είναι η ενεργοποίηση ενδιαφερομένων μηχανικών για τη συνεχή επικαιροποίηση του οδηγού.

 

Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην ανανέωση του Οδηγού μέσα από το wiki, παρακαλούνται να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα και να τη στείλουν στη διεύθυνση: akontATtee.gr ώστε να τους επιτραπεί η είσοδος σε αυτό.

 

 

Στη μεταφορά και στην αρχική επικαιροποίηση του οδηγού συμμετείχαν οι:

 

Αθανάσιος Κονταξής –Συντονιστής

Δημήτριος Δαλαβάγκας – Υπεύθυνος βασικής ανανέωσης περιεχομένου

Ιωάννης Τζωρτζάκης – Υπεύθυνος σχεδιασμού και καταχώρησης του Οδηγού σε τεχνολογία wiki

 

 

Απασχόληση των μηχανικών.

 

Η κατανομή των τακτικών μελών του ΤΕΕ ανά ειδικότητα είναι η ακόλουθη:

 

 • ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 23,579 (28.22%)

 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 15,505 (18.56%)

 • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 11,234 (13.44%)

 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 12,076 (14.45%)

 • ΜΗΧ/ΓΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧ 2,696 (3.23%)

 • ΑΓΡΟΝΟΜΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 5,574 (6.67%)

 • ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 7,345 (8.79%)

 • ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ-ΜΕΤΑΛ/ΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1,980 (2.37%)

 • ΝΑΥΠΗΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 93 (0.11%)

 • ΝΑΥΠΗΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1,301 (1.56%)

 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2,178 (2.61%)

 

Η κατανομή των μελών του ΤΕΕ ανά Περιφερειακό Τμήμα είναι η εξής:

 • Αττική

47,469

50.36%

 • Π.Τ. Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)

14,346

15.22%

 • Π.Τ. Δυτικής Ελλάδας (Πάτρα)

3,433

3.64%

 • Π.Τ. Θράκης (Κομοτηνή)

1,596

1.69%

 • Π.Τ. Ανατολικής Μακεδονίας(Καβάλα)

1,265

1.34%

 • Π.Τ. Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη)

1,511

1.60%

 • Π.Τ. Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας (Λάρισα)

2,728

2.89%

 • Π.Τ. Μαγνησίας (Βόλος)

1,358

1.44%

 • Π.Τ. Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (Λαμία)

1,318

1.40%

 • Π.Τ. Ηπείρου (Ιωάννινα)

1,904

2.02%

 • Π.Τ. Δωδεκανήσου (Ρόδος)

837

0.89%

 • Π.Τ. Ανατολικής Κρήτης (Ηράκλειο)

1,867

1.98%

 • Π.Τ. Δυτικής Κρήτης (Χανιά)

1,357

1.44%

 • Π.Τ. Κεντρικής και Νότιας Πελοποννήσου (Τρίπολη)

2,083

2.21%

 • Π.Τ. Κέρκυρας (Κέρκυρα)

450

0.48%

 • Π.Τ. Νομού Αιτωλοακαρνανίας (Αγρίνιο)

717

0.76%

 • Π.Τ. Βορειοανατολικού Αιγαίου

727

0.77%

 • Π.Τ. Νομού Ευβοίας

963

1.02%

 • Νομός Κυκλάδων

336

0.36%

 • Λοιπά Μέλη

7,994

8.48%

 

Παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των μηχανικών συγκεντρώνεται στις Περιφέρειες όπου υπάρχουν μεγάλα αστικά κέντρα. Το 50% των μελών του ΤΕΕ μένει και εργάζεται στο Ν. Αττικής, το 15% στη Θεσσαλονίκη ενώ ένα επίσης σημαντικό ποσοστό 3% στην Πάτρα.

 

 

Δείτε τις έρευνες του ΤΕΕ για την απασχόληση των Μηχανικών

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/PROFESSIONAL_ISSUES/neoi_mixanikoi/Tab5230282:Tab3

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

Από το 1961 καθιερώθηκε και ισχύει ο παρακάτω Επαγγελματικός Κώδικας των Ελλήνων Διπλωματούχων Μηχανικών που περιέχει βασικές αρχές δεοντολογίας για την άσκηση του επαγγέλματος.

Ο Κώδικας αυτός εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 24, και τό εδαφιο ε τής παρ. 1 του αρθρου 26 του από 27-11/14-12-1926 Π.Δ. "Περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου κεμένων διατάξεων".

Αυτούσιος, όπως εκδόθηκε και εγκρίθηκε από την Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. στη Συνεδρίαση της 18ης Φεβρουαρίου 1961, έχει ως εξής:

 

« Ο Διπλωματούχος Μηχανικός, υποχρεούμενος να τηρεί αυστηρώς το γράμμα και το πνεύμα των κατωτέρω τιθεμένων κανόνων, οίτινες καθορίζουν τα πλαίσια των βασικών ηθικών υποχρεώσεων, τας οποίας υπέχει εν τι αρμοζούσι εις Επιστήμονα ενασκήσει του επαγγέλματος του.

Οφείλει

1ον

-Να υποστηρίζει τα νόμιμα συμφέροντα του εντολέως του κατά τον καλύτερον δυνατόν τρόπον, συμφώνως προς τας γνώσεις του, την πείραν του και τας κειμένας διατάξεις, τηρών αυστηρώς το επαγγελματικόν μυστικόν και τους κανόνας του παρόντος Κώδικος.

-Να βοηθεί τον εντολέα του, διαφωτίζων αυτόν, όπως κατανοεί ορθώς την φύσιν και πραγματικήν θέσιν της ανατιθεμένης εργασίας, αντιμαχόμενος πεπλανημένας απόψεις , τεινούσας να οδηγήσουν εις τεχνικά λάθη ή οικονομικήν ζημίαν.

-Να επιδιώκει την συνεργασίαν μετ' άλλων συναδέλφων, όπου τούτο επιβάλλεται, δια την αρτίαν εκτέλεσιν της ανατιθεμένης εις αυτόν εντολής , μη υπερτιμών τα όρια των ιδίων αυτού ικανοτήτων και ενημερώνων τον εντολέα του επί της ανάγκης της τοιαύτης συνεργασίας και των εκ ταύτης ωφελημάτων δια την αρτίαν επιτέλεσιν της εντολής.

 

2ον

-Να μη προβαίνει εις οιανδήποτε ενέργειαν δυναμένην να θέσει εν κινδύνι την υπόληψιν αυτού του ιδίου ή της τάξεως του , αλλ' αντιθέτως να επιδιώκει εν παντί την ανύψωσιν του κύρους αυτής.

 

3ον

-Να μη επιδιώκη να υποκαταστήση έτερον συνάδελφόν του, δια τον οποίον ελήφθησαν αποφάσεις αναθέσεως εντολής ή προσλήψεως αυτού εις υπηρεσίαν, ή και ακόμη, ορμώμενος εξ ιδιοτελείας, να μειώνη τας προς τους άνω σκοπούς πιθανότητας του Συναδέλφου του δι' αυτοκλήτου κριτικής.

-Να μη επιδιώκη εξασφάλισιν εντολής υποβιβάζων την αμοιβήν του, εφ' όσον επληροφορήθη την καθορισθείσαν αμοιβήν προς άλλον Συνάδελφον.

-Να μη αναλαμβάνη εντολήν, εφ' όσον , είτε εγγράφως είτε οπωσδήποτε άλλως, αποδεδειγμένως έλαβε γνώσιν, ότι υφίσταται απαίτησις Συναδέλφου του, ασχοληθέντος προηγουμένως επί του αυτού αντικειμένου, δι' αμοιβήν ή αποζημίωσιν ή και αμφότερα. Η εντολή δύναται να αναληφθή μόνον κατόπιν εγγράφου αδείας του έχοντος την απαίτησιν Συναδέλφου ή μετά την νόμιμον αποχώρησιν αυτού.

-Να μη παραχωρή αμέσως ή εμμέσως ανταλλάγματα προς ανάληψιν εντολής ή κατάληψιν θέσεως και να μη επιδιώκη δι' αναξιοπρεπών ή γενικώς δι' ανοικείων μέσων ταύτας.

 

4ον

-Να λαμβάνη αμοιβήν δια πάσαν προσφερομένην παρ' αυτού υπηρεσίαν.

-Να συμφωνή ελευθέρως την αμοιβήν του μετά του εντολέως του,μη υποβιβάζων αυτήν κάτω των ελαχίστων νομίμων ορίων και να μη παρέχη δωρεάν τας υπηρεσίας του άνευ προγενεστέρας εγκρίσεως της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε., αποφευγομένου ούτω του αθεμίτου ανταγωνισμού. Ούτω, δωρεά της ληφθείσης αμοιβής δια παρασχεθείσας υπηρεσίας του προς τον εργοδότην επιτρέπεται, εν μέρει ή εν όλω, μόνον ένεκα δικαιολογημένης αιτίας, υποκειμένη εις την προγενεστέραν έγκρισιν της Διοικούσης Επιτροπής του Τ.Ε.Ε., ήτις αποφαίνεται επί του δικαιολογημένου της δωρεάς.

 

5ον

-Να μη υποτάσση τας απαιτήσεις της Επιστήμης και της Τάξεως του εις το ατομικόν του συμφέρον ή εις συμφέροντα τρίτων.

-Να μη προσφέρη οιανδήποτε προς οιονδήποτε υπηρεσίαν, όταν η γενική εντολή μελέτης ή η ανωτέρα τεχνική θέσις, ούσαι αρμοδιότητος διπλωματούχου Μηχανικού, έχουν εν τούτοις ανατεθή εις μη διπλωματούχον Μηχανικόν, αρνούμενος, εις τας ως άνω περιπτώσεις, όπως η επιστημονική του εργασία τίθεται υπό τον έλεγχον ή την έγκρισιν μη διπλωματούχου Μηχανικού.

-Να μη καλύπτη δια της υπογραφής του έτερα πρόσωπα, φύσει και θέσει αναρμόδια προς εκτέλεσιν ωρισμένης τεχνικής εργασίας.

 

6ον

-Να μην καταχράται οιασδήποτε θέσεως ην κατέχει, και των εκ ταύτης πλεονεκτημάτων ή ασφαλείας του, δια να συναγωνίζεται προς ανάληψιν εντολής ελευθέρους επαγγελματίας Συναδέλφους του ή να καταπιέζει τούτους εν τη ασκήσει του επαγγέλματός των, ιδία δε δια λόγους προσωπικούς ή ιδίου οφέλους.

 

7ον

-Να τηρεί, ως εμπειρογνώμων η διαιτητής, αυστηράν αντικειμενικότητα, ως μάρτυς δε να εκφέρει γνώμην επί θεμάτων της επιστήμης του, μόνον όταν αύτη στηρίζεται επί πλήρους γνώσεως και ειλικρινούς πεποιθήσεως.

Προς τούτο δέον να μη αποδέχεται τα ως άνω λειτουργήματα, εφ, όσον ο ίδιος κατά συνείδησιν κρίνει ότι δεν κέκτηται τον βαθμόν ειδικεύσεως, τον οποίον απαιτούν κατά περίπτωσιν τα εν λόγω λειτουργήματα.

-Να μην συντάσσει έκθεσιν, αιτήσει ενδιαφερομενων, δυναμένην να χρησιμοποιηθεί δημοσία, εάν δεν αναφέρει εν αυτή δια λογαριασμόν τίνος εγένετο η έκθεσις αύτη.

-Να μη εκφέρει δημοσία γνώμην, εκτός εάν είναι καλώς πληροφορημένος περί των σχετικών γεγονότων και ειλικρινώς πιστεύει εις τα υπ' αυτού υποστηριζόμενα.

 

8ον

-Να σέβεται την εργασίαν των Συναδέλφων του,όπως επιθυμεί να βλέπει εκτιμώμενην εις την πραγματικήν της αξίαν και την ιδικήν του εργασίαν.

-Να αποφεύγει να ασκεί κριτικήν επί της εργασίας ετέρου Συναδέλφου, εν αγνοία αυτού, εκτός εάν αι υπηρεσίαι αυτού επερατώθησαν. Αλλά και τότε η τοιαύτη κριτική πρέπει να είναι αντικειμενική και εις το αρμόζον επίπεδον και εν πάσει περιπτώσει να περιφρουρείται η αξιοπρέπεια του επαγγέλματος.

-Να μη παραβλάπτει, αμέσως ή εμμέσως, την εργασίαν άλλου Συναδέλφου, αποφεύγων ακόμη και επανάληψιν φημών δυσφημιστικών δι' αυτόν.

 

9ον

-Να περιβάλλει δια σεβασμού τους αρχαιοτέρους Συναδέλφους και δια στοργής τους νεωτέρους, υποβοηθών τούτους εις την κτήσιν εμπειρίας και την εν γένει πρόοδον των.

-Να υποβοηθεί τους Συναδέλφους του Δημοσίους Λειτουργούς εις την εκτέλεσιν του καθήκοντός των, ων δε ο ιδιος Δημόσιος Λειτουργός, να εξυπηρετεί πάντα Διπλωματούχον Μηχανικόν, ικανοποιών προθύμως τα λογικά, δίκαια και νόμιμα αιτήματά του.

 

10ον

-Να ανακοινώνει τα αποτελέσματα των επιστημονικών του εργασιών και της πείρας του και να βοηθεί την προαγωγή εν τη Επιστήμη και τω επαγγέλματι των υπ' αυτόν Συναδέλφων του, ούτως ώστε να αποκτήσουν ανάλογον πρός την ικανότητά των θέσιν, έχων υπ' όψιν ότι αι γνώσεις, τας οποίας ο ίδιος απέκτησεν, αποτελούν τμήμα κοινής πνευματικής κληρονομίας,αποταμιευθείσης εις διάστημα πολλών γενεών, ταύτην δε έχει ούτος καθήκον να προσαυξάνει και διαμοιράζει μετά των Συναδέλφων του.

 

11ον

-Να περιβάλλει δι' ευρείας δημοσιότητος τους σκοπούς, την πρόοδον και τας επιτεύξεις του επαγγέλματος ως και τας ατομικάς του επιτεύξεις, εφ' όσον η δημοσιότης αύτη σκοπεί εις επιστημονικήν ενημέρωσιν και δεν αποβλέπει εις εμπορικούς σκοπούς.

-Να αποφεύγει την άμεσον ή έμμεσον αυτοδιαφήμισιν, κατά τρόπον ασυμβίβαστον προς επιστήμονα.

 

12ον

-Να προσπαθεί να βοηθεί το κοινόν, όπως τούτο κατανοεί ορθώς τα τεχνικής φύσεως δημόσια θέματα και να διαφωτίζει αυτό επί της πραγματικής θέσεως αυτών, αντιμαχόμενος αναληθείς ή εξωγκωμένας απόψεις, όταν αύται τείνουν να οδηγήσουν εις ζημίαν του δημοσίου συμφέροντος.

-Να βοηθεί, καλούμενος, τους Δημοσίους Λειτουργούς δια των γνώσεων και της πείρας του προς κατάρτισιν ή βελτίωσιν διατάξεων επί θεμάτων τεχνικού περιεχομένου.»

 

 

B. Βασικές υποχρεώσεις και δικαιώματα Διπλωματούχου Μηχανικού

 

2.1. Το επάγγελμα του μηχανικού – Επαγγελματικά δικαιώματα διπλωματούχων μηχανικών.

 

Το επάγγελμα του μηχανικού καθορίζεται και κατοχυρώνεται από το κάτωθι νομικό πλαίσιο:

α.Νόμος 4663/30 ΦΕΚ 149 Α / 9.5.1930: "Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Πολ. Μηχανικού, Αρχιτέκτονος και Τοπογράφου".

β.Νόμος 6422/34 της 26/28.11.1934: "Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου, ως και του Ναυπηγού."

Οι νόμοι αυτοί καθορίζουν ότι:

α. Η ελευθέρα άσκηση του επαγγέλματος του πολιτικού μηχανικού, του αρχιτέκτονος, του τοπογράφου, του μηχανολόγου, του ηλεκτρολόγου, του μηχανολόγου-ηλεκτρολόγου και του ναυπηγού επιτρέπεται μόνον εις τους κεκτημένους Δίπλωμα της αντίστοιχης σχολής του Ε. Μ. Πολυτεχνείου ή ομοταγών σχολών της αλλοδαπης.

β.Η χρήση του τίτλου "Διπλωματούχος Μηχανικός" και η άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού από άτομα που δεν πληρούν τις προυποθέσεις των ανωτέρω νόμων απαγορεύεται και "τιμωρείται επί εγκλήσει εις βαθμόν πλημμελήματος δια φυλακίσεως".

 

Δείτε αναλυτικά τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των Διπλωματούχων Μηχανικών

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/PROFESSIONAL_ISSUES/EPAGELMATIKA_DIKAIWMATA

2.2. Εγγραφή στο Τεχνικό Επιμελητήριο

 

Το Τεχνικό Επιμελετήριο Ελλάδας είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και ιδρύθηκε με Π.Δ. το 1926. Το θεσμικό του πλαίσιο καθορίζεται από το Π.Δ. της 27.11/14.12.1926 (ΦΕΚ Α 430), όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Ν. 1486/84 (ΦΕΚ Α 161).

 

Σύμφωνα με το θεσμικό του πλαίσιο, το ΤΕΕ:

-έχει σκοπό την προαγωγή της επιστήμης στους τομείς που σχετίζονται με τις ειδικότητες των μελών του , της τεχνικής και της τεχνολογίας γενικότερα.

-τηρεί τα μητρώα των μηχανικών και προωθεί και προστατεύει τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών του.

-έχει άμεσες σχέσεις με ευρωπαικούς και διεθνείς οργανισμούς.

-διαθέτει ίδιους πόρους, απολαμβάνει δε, ως ανεξάρτητη αρχή, όλες τις ατέλειες και τα προνόμια των Δημοσίων Αρχών.

 

Προκειμένου να ασκήσει νόμιμα το επάγγελμά του είναι υποχρεωτική η εγγραφή του νέου διπλωματούχου μηχανικού στα μητρώα του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (ΤΕΕ), συμμετέχοντας σε εξετάσεις που προκηρύσσονται 2 φορές το χρόνο. Οι εξετάσεις είναι προφορικές και διεξάγονται συνήθως το Νοέμβριο (με προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών κοντά στα μέσα Σεπτεμβρίου) και το Μάρτιο (με προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών περι τα τέλη Ιανουαρίου), σύμφωνα με πρόγραμμα που ανακοινώνεται έγκαιρα, στα Γραφεία του Τ.Ε.Ε.

 

Μετά την εγγραφή ο νέος μηχανικός λαμβάνει τον αριθμό μητρώου μέλους και τη σχετική ταυτότητα.

 

 

Διαδικασία Εγγραφής στο ΤΕΕ

 

Η διαδικασία εγγραφήςμηχανικού στο ΤΕΕ περιγράφεται αναλυτικά στις προκηρύξεις των εξετάσεων για την απόκτηση άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος διπλωματούχου μηχανικού

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/mhtrwo/mitrwo/exetaseis/prokirixi

 

 

Υπηρεσίες του ΤΕΕ προς τον μηχανικό

 

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σε σχέση με τα μέλη του:

 

 • Διενεργεί τις εξετάσεις και χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλματος των Μηχανικών.

 • Τηρεί τα μητρώα των Μηχανικών και επώνυμων τεχνικών γραφείων και επιχειρήσεων.

 • Μεριμνά για την είσπραξη των νομίμων αμοιβών τους.

 • Φροντίζει για την απασχόληση, την κοινωνική ασφάλιση, την προαγωγή και προστασία του κύρους των μελών του, την επιστημονική πρόοδο, ενημέρωση, επιμόρφωση και συνεχιζόμενη εκπαίδευση τους.

 • Εκδίδει ενημερωτικό και επιστημονικό τύπο και άλλες ειδικές εκδόσεις.

 • Ενισχύει τους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης των μηχανικών σε δραστηριότητες σχετικές με τους σκοπούς του.

 • Μελετά νέες μορφές επαγγελματικής οργάνωσης και εργασίας των μελών του.

 • Ασκεί σ' αυτά πειθαρχική εξουσία όπως ειδικότερα ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του ιδρυτικού του νόμου.

 

 

Οι βασικές υπηρεσίες που προσφέρει το ΤΕΕ στο μηχανικό είναι οι εξής:

 

Ενημερωτικό δελτίο ΤΕΕ

 

Σε όλα τα μέλη του ΤΕΕ αποστέλλονται ταχυδρομικά το Ενημερωτικό Δελτίο, τα Τεχνικά Χρονικά και οι έκτακτες εκδόσεις του ΤΕΕ.

Το Ενημερωτικό Δελτίο εκδίδεται κάθε εβδομάδα και περιλαμβάνει τις δραστηριότητες του ΤΕΕ, τις εκδηλώσεις του (ημερίδες - σεμινάρια ), ενημέρωση σε διάφορα θέματα, χρήσιμες οδηγίες, προκηρύξεις διαγωνισμών για μελέτες και τεχνικά έργα, γραφείο εύρεσης εργασίας και συνεργασίας κλπ. Οι δημοσιεύσεις στο Γραφείο Εργασίας / Ενημερωτικό Δελτίο δεν χρεώνονται.

 

 

Επαγγελματικά θέματα μηχανικών,μεταξύ των οποίων, πληροφόρηση και υποστήριξη για επαγγελματικά δικαιώματα, Αμοιβές και Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας Μηχανικών, Εργασιακά θέματα , Φορολογικά θέματα κλπ Δείτε αναλυτικά στη διεύθυνση: http://portal.tee.gr/portal/page/portal/PROFESSIONAL_ISSUES

 

 

Επιστημονικά θέματαμηχανικώνκαι μελέτες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η διοργάνωση εκδηλώσεων και η εκπόνηση μελετών, οι επιστημονικές εκδόσεις για μηχανικούς, οι εκπροσωπήσεις του ΤΕΕ, θέματα Τυποποίησης, θέματα υποστήριξης των Επιτροπών του ΤΕΕ, η ιστορία των Ελλήνων μηχανικών κλπ. Δείτε αναλυτικά στη Διεύθυνση: http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK

 

 

Τράπεζα Πληροφοριών του ΤΕΕμε πλήθος υπηρεσιών Πληροφόρησης σχετικών με Νομοθεσία, Προκηρύξεις έργων και Μελετών, Αναλυτικές τιμές, Μητρώα Μηχανικών, Επιχειρήσεις κλπ, υπηρεσιών Υπολογισμού και Υποβολής Αμοιβών Ιδιωτικών Έργω, υπηρεσιών Ιντερνετ και Τεχνικής Υποστήριξης κάλ. Δείτε αναλυτικά στη Διεύθυνση: http://portal.tee.gr/portal/page/portal/tptee

 

Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησηςμε υπηρεσίες ηλεκτρονικής αναζήτησης και παραγγελιών (όταν δεν διατίθενται ηλεκτρονικά) άρθρων, εισηγήσεων ημερίδων, μελετών, σεμιναρίων, εκδόσεων, Προτύπων κλπ από τη βιβλιοθήκη του ΤΕΕ και άρθρα από άλλες συνεργαζόμενες βιβλιοθήκες και πηγές πληροφοριών για μηχανικούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ

Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Μελών Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες για το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ και τις υπηρεσίες του στη διεύθυνση: http://www.iekemtee.gr

 

 

Δείτε περισσότεραγια το ρόλο, τη δομή, τη διοίκηση και τα μέλη του ΤΕΕ στη διεύθυνση: http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE

 

Στοιχεία Επικοινωνίας με το ΤΕΕ και τα Περιφερειακά του Τμήματα

 

Κεντρικά Γραφεία ΤΕΕ

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διεύθυνση: Νίκης 4, 10248 Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: 2103291200

Fax: 2103221772

Email: tee@central.tee.gr

 

Στοιχεία Επικοινωνίας με τις κεντρικές υπηρεσίες του ΤΕΕ

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE_HOME/TEE_CONTACTS

 

 

Περιφερειακά Τμήματα ΤΕΕ

 

Τα Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ είναι:

1. Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Έδρα: Θεσσαλονίκη

Διεύθυνση: Ζεύξιδος 8, 54622 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνα: (2310) 253240, 253490-2, 253493-6, 253480-1, 253243, 253486-8

Fax: (2310) 268375, 275773

Email:tee_thess@tee.gr

 

2. Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Ελλάδας

Έδρα: Πάτρα

Διεύθυνση: Τριών Ναυάρχων 40, 26222 Πάτρα

Τηλέφωνα: (2610) 334787, 335798, 334623, 329293

Fax: (2610) 330632

 

3. Περιφερειακό Τμήμα Θράκης Έδρα: Κομοτηνή

Διεύθυνση: Ορφέως 9α, 69100 Κομοτηνή

Τηλέφωνα: (25310) 21541, 35313

Fax: (25310) 20960

 

4. Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας

Έδρα: Καβάλα

Διεύθυνση: Βότση 2, 65403 Καβάλα

Τηλέφωνα: (2510) 227430

Fax: (2510) 834620

 

5. Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας

Έδρα: Κοζάνη

Διεύθυνση: Μπουσίου & Εστίας 3, 50100 Κοζάνη

Τηλέφωνα: (24610) 30103, 28030

Fax: (24610) 39803

 

6. Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας

Έδρα: Λάρισα

Διεύθυνση: Καλλιθέας 7 & Τζαβέλα, 41222 Λάρισα

Τηλέφωνα: (2410) 257866, 535615

Fax: (2410) 255718

 

7. Περιφερειακό Τμήμα νομού Μαγνησίας

Έδρα: Βόλος

Διεύθυνση: 2 Νοεμβρίου & Ξενοφώντος 93, 38333 Βόλος

Τηλέφωνα: (24210) 26574, 26173

Fax: (24210) 21944

 

8. Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας

Έδρα: Λαμία

Διεύθυνση: Πλατεία Ελευθερίας 3, 35100 Λαμία

Τηλέφωνα: (22310) 31181, 31182

Fax: (22310) 27026

 

9. Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου

Έδρα: Ιωάννινα

Διεύθυνση: Αραβαντινού 6-8, 45444 Ιωάννινα

Τηλέφωνα: (26510) 27475, 31323

Fax: (26510) 74255

 

10. Περιφερειακό Τμήμα νομού Δωδεκανήσου

Έδρα: Ρόδος

Νομοί Αρμοδιότητας: Δωδεκανήσου.

Διεύθυνση: Μητροπόλεως 4, 85100 Ρόδος

Τηλέφωνα: (22410) 35656, 30606

Fax: (22410) 22462

 

11. Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης

Έδρα: Ηράκλειο

Διεύθυνση: Πρεβελάκη και Γρεβενών, 71202 Ηράκλειο

Τηλέφωνα: (2810) 284431, 286854

Fax: (2810) 281128

 

12. Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης

Έδρα: Χανιά

Διεύθυνση: Νεάρχου 23, 73100 Χανιά

Τηλέφωνα: (28210) 27900, 27901, 27903

Fax: (28210) 27902

 

13. Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Νότιας Πελοποννήσου

Έδρα: Τρίπολη

Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 19 - Τ.Θ 65, 22100 Τρίπολη

Τηλέφωνα: (2710) 226703, 241940, 241941

Fax: (2710) 222127

 

14. Περιφερειακό Τμήμα νομού Κέρκυρας

Έδρα: Κέρκυρα

Διεύθυνση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 13, 49100 Κέρκυρα

Τηλέφωνα: (26610) 30058, 45424, 28301

Fax: (26610) 47702

 

15. Περιφερειακό Τμήμα νομού Αιτωλοακαρνανίας

Έδρα: Αγρίνιο

Διεύθυνση: Κ. Παλαμά & Λορέντζου Μαβίλη 6, 30100 Αγρίνιο

Τηλέφωνα: (26410) 55755, 56789

Fax: (26410) 31506

 

16. Περιφερειακό Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου

Έδρα: Μυτιλήνη

Διεύθυνση: Ερεσσού 5, 81100 Μυτιλήνη

Τηλέφωνα: (22510) 40847, 48126

Fax: (22510) 48127

 

17. Περιφερειακό Τμήμα Νομού Ευβοίας

Έδρα: Χαλκίδα

Διεύθυνση: Χαϊνά & Αποστολίδου 29, 34100 Χαλκίδα

Τηλέφωνα: (22210) 61285, 61286

Fax: (22210) 61287

 

 

2.3. Εγγραφή στο ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ.

 

Είναι υποχρεωτική η εγγραφή του διπλωματούχου μηχανικού στο ασφαλιστικό του ταμείο, το ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ. Η εγγραφή διεκπεραιώνεται υπηρεσιακά με κοινοποίηση εγγράφου του ΤΕΕ στο ΤΣΜΕΔΕ μετά την εγγραφή του νέου μηχανικού. Στη συνέχεια το ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ αποστέλλει στο μηχανικό έγγραφο με τον αριθμό μητρώου του. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής ο μηχανικός θα πρέπει να προσέλθει στο ΤΣΜΕΔΕ και να ολοκληρώσει την εγγραφή του, πληρώνοντας τις σχετικές συνδρομές που υπολογίζονται από την ημέρα εγγραφής του στο ΤΕΕ.

 

Επίσης, εγγράφεται στον Κλάδο Υγείας (ΚΥΤ) όπου του χορηγείται βιβλιάριο υγείας.

 

Το ΤΣΜΕΔΕ του παρέχει βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας που απαιτείται για την έναρξη επαγγέλματος στην εφορία.

 

2.3.1. Διαδικασία εγγραφής μηχανικού στο ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ

 

Δείτε στη διεύθυνση: http://www.tsmede.gr/indexx.asp?page=5

 

Προσοχή:Μετά την εγγραφή σας στο ΤΕΕ, πρέπει αμέσως να εγγραφείτε και στο ΤΣΜΕΔΕ, το οποίο ενημερώνεται υπηρεσιακά για την εγγραφή σας. Έστω και αν καθυστερήσετε την εγγραφή σας στο ΤΣΜΕΔΕ, αυτή υπολογίζεται από την ημέρα εγγραφή σας στο ΤΕΕ και τα ασφάλιστρα «τρέχουν» από αυτή την ημερομηνία. Η μη πληρωμή τους επιβαρύνεται με πρόσθετες επιβαρύνσεις. Ωστόσο, όσοι υπηρετούν τη θητεία τους δεν έχουν πρόσθετες επιβαρύνσεις.

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.